Ekologie v objektivu

Druhé místo ve fotografické soutěži Ekologie v objektivu 2013 v kategorii cykly.

Letecké snímky mají společné to, že zachycují nevratně poškozenou krajinu. Toto poškození vzniklo dobýváním nerostných surovin, a to uranové rudy a vápence. Kaliště /odkaliště/ lokalita Rožná - ukládání kalů, okolí je sanováno, po obvodu je FVE. Vápencový lom na jižní straně kopce Kotouč u Štramberka, významného archeologického naleziště a s jeskyní Šipka.

 

Bayer